Leiderschap met echte impact

by Life Impact Company

Leiderschap met echte impact

by Life Impact Company

by Life Impact Company

Leiderschap met echte impact!

Lees hier het inspirerende artikel geschreven door Gloria van Ewijk over Leiderschap met echte impact in MTRendement. Waarin leidinggevenden een innovatieve organisatiecultuur zien te creëren waarin gedeelde verantwoordelijkheid centraal staat en waarbij leidinggevenden werken vanuit hun persoonlijke morele kompas. 

Succesvolle organisaties hebben een innovatieve organisatie-cultuur. Binnen zo’n organisatie is de traditionele manier van leidinggeven (top-down) verleden tijd. Om succes te boeken moet u uw medewerkers betrekken bij de bedrijfsvoering (bottom-up) door hen uit te dagen om te innoveren. Het Impact Leiderschaps model heeft drie elementen die daarbij helpen.

In MT Rendement 11-2016 heeft u kunnen lezen wat het Impact Businessmodel is en hoe u met het model van uw organisatie een waardengedreven organi-satie maakt. Zodra u de overstap maakt van een traditioneel businessmodel naar een waardengedreven businessmodel, is het van belang dat u ook uw manier van leidinggeven daarop afstemt.

U moet een innovatieve organisatiecultuur zien te creëren waarin gedeelde verantwoordelijkheid centraal staat en waarbij leidinggevenden werken vanuit hun persoonlijke morele kompas. Het Impact Leiderschapsmodel helpt u daarbij.

Binnen een waardengedreven organisatie is de traditionele manier van leidinggeven (top-down) verleden tijd. Uw medewerkers zijn nu de ambassadeurs van uw organisatie. Het is daarom van groot belang dat ze tevreden zijn. Dit bereikt u door uw medewerkers actief te betrekken bij veranderingen en dat u hen uitdaagt om risico’s te nemen en ideeën aan te dragen (bottom-up). Het Impact Leiderschapsmodel legt de nadruk op drie elementen die u helpen om verbor-gen potentieel bij uw medewerkers te herkennen en te activeren en zo een in-novatieve organisatiecultuur te creëren:

▪ het morele kompas;

▪ verantwoordelijkheid;

▪ innovatie.

Lees hier het hele artikel!


 

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top